Einstieg

Oticon Siya 2

CHF1,690.00CHF1,840.00
CHF1,890.00

Komfort

Oticon Siya 1

CHF1,890.00CHF2,040.00
CHF2,390.00CHF2,490.00
CHF2,470.00

Oberklasse

Oticon Xceed 2

CHF2,690.00

Oberklasse

Oticon OPN S 2

CHF2,890.00CHF2,990.00
CHF3,290.00
CHF3,390.00CHF3,590.00
CHF3,590.00